Vaskularna hirurgija


Krvni sudovi noge

Vaskularna hirurgija rešava probleme krvnih sudova ( arterija, vena i limfe). Specijalista vaskularne hirurgije se bavi dijagnostikovanjem i tretiranjem bolesti koje se javljaju u svim delovima vaskularnog sistema osim srca (to je polje kardiohirurgije) i mozga (polje neurohirurga). Stanja koja utiču na vaskularni sistem su varikozne vene (proširene vene), tromboza unutrašnjih vena, limfedem, začepljenje unutar vena, ulceracije nogu, bolesti karotide, aneurizam abdomenalne aorte (proširenje glavne abdomenalne artrije), disekcija aorte i slaba cirkulacija donjih ekstremiteta (loša cirkulacija nogu).

Dr Fassiadis se bavi svim pomenutim a poseban interes ima za vaskularni pristup (fistula) za dijabetsko stopalo (pušačku nogu) i složenu vaskularnu hirurgiju (na primer, inficirani graft i stent-graft).