Υπέρταση

Τι είναι υπέρταση;

Υπέρταση είναι η αυξημένη αρτηριακή πίεση και ορίζεται ως συστολική πίεση άνω των 135-140 mmHg ή/και διαστολική πίεση άνω των 85-90 mmHg. Η υπέρταση (αυξημένη αρτηριακή πίεση) είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου του καρδιοαγγειακού συστήματος [εγκεφαλικό, έμφραγμα καρδιάς, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια και περιφερική αρτηριοπάθεια κάτω άκρων]. Επιθυμητός στόχος της φραμακευτικής θεραπείας είναι μία πίεση κάτω των <140/90mmHg στο γενικό πληθυσμό, <130/80mmHg σε διαβητικούς ασθενείς και <125/75mmHg σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Τι είναι ανθεκτική υπέρταση;

Ο καθετήρας χορηγεί ραδιοσυχνότητες σε κάθε μια από τις δύο νεφρικές αρτηρίες.
Εικόνα 1. Ο καθετήρας χορηγεί ραδιοσυχνότητες σε κάθε μια από τις δύο νεφρικές αρτηρίες.

Ανθεκτική υπέρταση ορίζεται η αρτηριακή πίεση η οποία παραμένει αρρύθμιστη παρά τη λήψη τριών αντιυπερτασικών φαρμάκων στις μέγιστες δοσολογίες εκ των οποίων το ένα είναι διουρητικό.

Η ανθεκτική υπέρταση αφορά περίπου το 5-10% όλων των ασθενών που πάσχουν από αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Τι είναι η συμπαθητική απονεύρωση των νεφρών [Renal sympathetic denervation RSD];

Στην ανθεκτική υπέρταση παίζει ουσιαστικό ρόλο η υπερδιέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και η νέα αυτή επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης βασίζεται στην κατάλυση (απονεύρωση) των συμπαθητικών νευρικών ινών γύρω απο τις νεφρικές αρτηρίες μέσω ραδιοσυχνότητας. [εικόνα 1].

Εικόνα 2. O Symplicity καθετήρας
Εικόνα 2. O Symplicity καθετήρας

Η απλή αυτή τεχνική χρήζει μιας ημέρας νοσηλεία και πραγματοποιείται διαδερμικά υπό τοπική αναισθησία με τη βοήθεια ενός ειδικού καθετήρα [εικόνα 2]. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα αυτής της επέμβασης έχει επιβεβαιωθεί σε μελέτες και ανοίγει μεγάλες προσδοκίες για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής υπέρτασης.

Το φυλλάδιο αυτό δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει την ιατρική, επαγγελματική ενημέρωση και πρέπει να συνδυάζεται με την προσωπική αξιολόγηση του θεράποντος ιατρού.