Διαχωρισμός θωρακικης και κοιλιακης αορτής

Ο διαχωρισμός του τοιχώματος προκαλείται λόγω ρήξης του έσω χιτώνα της αρτηρίας. Προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση οξέος διαχωρισμού της αορτής συμπεριλαμβάνουν ασθενείς με σύνδρομο Marfan, υπέρταση, αθηροσκλήρυνση του τοιχώματος της αορτής και ασθενείς κατόπιν τραύματος στο θώρακα.

Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις, η πιο συνηθισμένη (Stanford classification) διαφοροποιεί μεταξύ Τύπου Α και Τύπου Β. Ο Τύπος Α καταλαμβάνει πάντα την ανιούσα αορτή (+/- αορτικό τόξο, κατιούσα θωρακική αορτή με επέκταση στην κοιλιακή αορτή) ενώ ο Τύπος Β εντοπίζεται στην κατιούσα θωρακική αορτή (μετά την αριστερή υποκλείδια αρτηρία).

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Η συμπτωματολογία του οξέος διαχωρισμού της αορτής ποικίλει και χαρακτηρίζεται από την επέκταση του διαχωρισμού. Ο οξύς διαχωρισμός μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο λόγω ελεύθερης ρήξης και εσωτερικής αιμορραγίας, διακοπή της στεφανιαίας κυκλοφορίας και ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας. Σε ορισμένους ασθενείς ο διαχωρισμός δημιουργεί πόνο στη μεσοπλάτια περιοχή που μοιάζει πολύ με στηθάγχη ή έμφραγμα μυοκαρδίου. Σε μερικές περιπτώσεις, όταν ο διαχωρισμός δημιουργεί ταυτόχρονη απόφραξη των κλάδων της αορτής, μπορεί ανάλογα να προκαλέσει μόνιμο εγκεφαλικό επεισόδιο (π.χ. απόφραξη της αριστερής κοινής καρωτίδας), ψυχρά και ισχαιμικά άνω άκρα (π.χ. απόφραξη της αριστερής υποκλείδιας αρτηρίας), ψυχρά και ισχαιμικά κάτω άκρα ειδικά το αριστερό κάτω άκρο (λόγω απόφραξης της αριστερής λαγόνιας αρτηρίας), ολιγουρία και νεφρική ανεπάρκεια (απόφραξη των νεφρικών αρτηριών), παραπληγία (λόγω ισχαιμίας του νωτιαίου μυελού) και πόνο στην κοιλιακή χώρα (λόγω ισχαιμίας του εντέρου).

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να δείξει διεύρυνση της σκιάς του μεσοθωρακίου και σε ορισμένες περιπτώσεις υπεζωκοτική συλλογή ειδικά αριστερά. Η ακριβής διάγνωση γίνεται όμως με την αγγειογραφία, ως συνήθως με CTA (αξονική αγγειογραφία, για την ακριβή απεικόνιση του ψευδούς αυλού και της επέκτασής του) και υπέρηχο καρδιάς, ο οποίος βοηθάει στην εντόπιση της ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας.

Επιπλέον, το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα παρέχει πληροφορίες για την καρδιακή λειτουργία και την απόκλειση πιθανής ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Σημαντική είναι η άμεση πτώση της αρτηριακής πίεσης με ενδοφλέβια φάρμακα, η οποία ρυθμίζεται στην εντατική μονάδα και σε ορισμένους επιλεγμένους ασθενείς, ειδικά Τύπου Α, η άμεση χειρουργική επέμβαση από καρδιοχειρουργό κατά την οξεία φάση. Οι χειρουργικές τεχνικές των κλάδων της αορτής (καρωτίδας, υποκλείδιας, θωρακικής, κοιλιακής αορτής, κλάδοι της κοιλιακής αορτής και λαγόνιες) εξαρτώνται από τις πιθανές συνυπάρχουσες επιπλοκές, ενδείκνυνται σε ισχαιμία νεφρών, ισχαιμία εντέρου, ισχαιμία άνω και κάτω άκρων, εγκεφαλικών επεισοδίων και σε πιθανή ρήξη (π.χ. όταν ο διαχωρισμός προκαλεί ταυτόχρονα ανεύρυσμα το οποίο δημιουργεί διάμετρο >5,5cm) και πρέπει να αξιολογηθούν το συντομότερο από έμπειρο αγγειοχειρουργό.

Το φυλλάδιο αυτό δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει την ιατρική, επαγγελματική ενημέρωση και πρέπει να συνδυάζεται με την προσωπική αξιολόγηση του θεράποντος ιατρού.