Δεύτερη γνώμη ιατρού

Για την αντιμετώπιση μιας πάθησησης μπορεί να υπάρχουν διαφoρετικές απόψεις. Ο ιατρός “οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή για την πραγματική κατάσταση της υγείας του και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων και συνεπειών της κατάστασης του και να προχωρεί, ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων” [Άρθρο 11 Κώδικας δεοντολογίας, Υποχρέωση ενημέρωσης].

Γι' αυτό τον λόγο “επεμβάσεις ρουτίνας” δεν υπάρχουν, ένας συχνός όρος που χρησιμοποιείται από ιατρούς για να καθησυχάσουν τον ασθενή τους.

Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα “standards” των ιατρών λόγω ελλειπούς αξιολόγησης ειδικευόμενων και πολλών άλλων παραγόντων [προπτυχιακή εκπαίδευση, διαδικασία εισόδου στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση, τρόπος εξέτασης για λήψη διπλώματος της ειδικότητας], τα οποία σχολιάζει λεπτομερώς καθηγητής Πανεπιστημίου στο περιοδικό του ιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης [ιατρικά θέματα 62 σελ. 20-24, http://www.isth.gr/images/uploads/IatrikaThemata62.pdf]. Το ίδιο άρθρο αναφέρεται σε μια πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευόμενων στην Αγγειοχειρουργική η οποία ανέδειξε ότι η μέγιστη πλειοψηφία των Ελλήνων ειδικευόμενων δεν αισθάνεται επαρκής να ασκήσει το επάγγελμα του αγγειοχειρουργού. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέξετε τον θεράποντα ιατρό σας με προσοχή, να γνωρίζετε το επίπεδο εκπαίδευσης και την συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση του ιατρού σας. Επίσης σημαντικό είναι να συντάσσεται ιατρικό πιστοποιητικό ή γνωμάτευση μετά από προηγούμενη ή προφορική αίτηση όπου θα αναφέρεται η διάγνωση και η προτεινόμενη θεραπεία ειδικά όταν ο ασθενής χρήζει χειρουργικής επέμβασης [Άρθρο 11.1 του Κώδικα δεοντολογίας].

Το φυλλάδιο αυτό δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει την ιατρική, επαγγελματική ενημέρωση και πρέπει να συνδυάζεται με την προσωπική αξιολόγηση του θεράποντος ιατρού.