Съдова хирургия

Μεγένθυση
ΜεγένθυσηКръвоносни съдове на долните крайници

Целта на съдовата хирургия е борбата със съдовите проблеми (артерии, вени и лимфни съдове). Специалистът по съдова хирургия се занимава с дигностицирането и лечението на заболявания от всички части на съдовата система с изключение на сърцето (то е в компетенцията на сърдечния хирург) и мозъка (той е в компетенцията на неврохирурга). Към заболяванията, които засягат съдовата система принадлежат: варикозни разширения на вените (разширени вени), дълбоки венозни тромбози, лимфедеми, кръвни съсиреци във вените, варикозни язви, каротидна атеросклерозаca, аневризма на абдоминалната аорта (разширение на главната коремна артерия), аортни дисекции и исхемия на долните крайници (нарушения в кръвоснабдяването на долните крайници).

Всички гореспоменати заболявания са от компетенцията на д-р Фасиадис, а особен интерес за него представляват: венозената фистула (шънт), диабетната ангиопатия на долните крайниците и комплексни съдови интервенции (като напр. инфектирани съдови трансплантати и съдови стендове).