Η αγγειοπλαστική

Η αγγειοπλαστική και η τοποθέτηση stent είναι μια διαδικασία για τη θεραπεία στενώσεων ή αποφράξεων αιμοφόρων αγγείων (ειδικά για τις αρτηρίες). Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται είτε ένα μπαλόνι, το οποίο διαστέλει την αρτηρία (αγγειοπλαστική) ή ένας μεταλλικός νάρθηκας, ο οποίος διατηρεί την αρτηρία ανοικτή (stent).

Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε:

  • Τι περιλαμβάνει η επέμβαση
  • Τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους της επέμβασης

Διαβάσετε σε αυτό το άρθρο:

      Η αγγειοπλαστική
(1) Γιατί χρειάζεται μία περιφερειακή αγγειοπλαστική / τοποθέτηση stent;
(2) Τι περιλαμβάνει η επέμβαση;
(3) Χρειάζεται να εισαχθώ σε νοσοκομείο για την επέμβαση;
(4) Υπάρχουν κίνδυνοι με την επέμβαση;
(5) Πόσο επιτυχής είναι η αγγειοπλαστική και η τοποθέτηση του stent;
(6) Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω;

Το φυλλάδιο αυτό δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει την ιατρική, επαγγελματική ενημέρωση και πρέπει να συνδυάζεται με την προσωπική αξιολόγηση του θεράποντος ιατρού.